Information från elevhälsans medicinska insats för flickor år 5 och 6.

På onsdag den 16/9 kommer elevhälsans medicinska insats att vaccinera år 5 och flickorna i år 6 mot HPV. Vi vaccinerar hela dagen och kommer förhoppningsvis att hinna vaccinera alla. Skulle man vara sjuk eller frånvarande av någon annan anledning den dagen kommer men att kallas vid ett senare tillfälle. Inga barn har hittills fyllt … Läs mer Information från elevhälsans medicinska insats för flickor år 5 och 6.