Förlängning av de nationella restriktionerna, covid -19

Detta gäller för skola och fritidshem. 

Under torsdagen den 21 januari meddelade Regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten beslut om ytterligare förlängning av de nationella restriktionerna, med vissa undantag. Dessa undantag gäller idrotts-, fritids- och kulturverksamheter för barn och ungdomar födda 2005 och senare, under förutsättning att de allmänna råden kan följas.

Om restriktionerna på Regeringskansliets webbplats

Vad innebär detta för verksamheten inom skola och fritidshem?

Det som förändras är att barn födda 2005 eller senare kan återgå till idrottsundervisning inomhus samt simundervisning på skoltid. Vi anpassar lektionerna gällande val av aktiviteter och situationen kring ombyten och så vidare.

I övrigt fortsätter vi att arbeta som tidigare:

  • Vi arbetar förebyggande och undviker trängsel i matsal och korridorer.
  • Vi arbetar generellt mycket klassvis och försöker hålla klasserna intakta och inte arbeta i för många olika grupper och konstellationer.
  • I språkundervisningen försöker vi hålla isär grupperna. Om det inte fungerar så organiserar vi undervisningen så att eleverna sitter med sina klasskamrater och med avstånd.
  • Fritidshemmen omfattas också av skollagen och berörs inte av någon förändring.

    Vad innebär detta för övrig kommunal verksamhet

    På kommunens webbplats kan du läsa om vilka åtgärder som görs inom våra kommunala verksamheter

Lämna en kommentar