Svenska och Bokstavståget

Nu har vi gått i skolan några veckor och vi jobbar både med matematik och svenska.

I svenskan jobbar vi med lite olika material, bland annat något som heter bokstavståget. Vi jobbar med en bokstav i veckan och just denna vecka är det bokstaven D. Först tittar vi på en kort liten film och sedan jobbar vi med ett övningsblad. Är ni intresserade kan ni gå in på en sida som heter Skolplus, där finns bokstavståget.

Vi har denna vecka kommit igång med TRR, våran matematikundervisning, som är ett arbetssätt i matematik som Hallsberg kommun jobbar efter. TRR står för Tänka, Resonera och Räkna.

Det är ett matematikprojekt från Göteborgs Universitet.

Just nu jobbar vi med sortering.

 

Lämna en kommentar