VIKTIG INFO!

Skolans starttid kommer att ändras till kl. 8.00.  Ändringen kommer att gälla från och med måndagen den 12 oktober. Ny starttid blir 08.00. Sluttiderna ändras inte. Läs mer här! Information ändrad starttid Stocksätterskolan

Information från elevhälsans medicinska insats för flickor år 5 och 6.

På onsdag den 16/9 kommer elevhälsans medicinska insats att vaccinera år 5 och flickorna i år 6 mot HPV. Vi vaccinerar hela dagen och kommer förhoppningsvis att hinna vaccinera alla. Skulle man vara sjuk eller frånvarande av någon annan anledning den dagen kommer men att kallas vid ett senare tillfälle. Inga barn har hittills fyllt … Läs mer