Förlängning av de nationella restriktionerna, covid -19

Detta gäller för skola och fritidshem.  Under torsdagen den 21 januari meddelade Regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten beslut om ytterligare förlängning av de nationella restriktionerna, med vissa undantag. Dessa undantag gäller idrotts-, fritids- och kulturverksamheter för barn och ungdomar födda 2005 och senare, under förutsättning att de allmänna råden kan följas. Om restriktionerna på Regeringskansliets webbplats … Läs mer