Hälsobesök med skolsyster

Hej!

Den 15 november kommer skolsköterskan att börja med hälsobesök för förskoleklass, hon räknar med att alla ska kallats innan jul. Besöket kommer innehålla en kontroll av hörsel, syn, längd, vikt och ett samtal med skolsköterskan kring ert barns hälsa. Ni kommer att få en kallelse i god tid för att hinna ordna så ni ges möjlighet att delta. Inför besöket behöver ni fylla i två hälsoenkäter, en som ni som vårdnadshavare fyller i och en fyller ni i tillsammans med ert barn. Dessa enkäter kommer tillsammans med inbjudan. Behöver ni tolk vid besöket hör ni av er till skolsköterskan. Har ni frågor kontakta skolsköterska Carin Ahl, 0582- 68 54 09

Med vänlig hälsning

Carin Ahl

Lämna en kommentar