Vecka 38

Den här veckan har vi arbetat på med vår nya svenska bok –  den heter Klara svenskan. Vi har arbetat med bokstavsordnigen.  Rabbla ordningen på alfabetet tillsammans hemma leta reda på en bokstavssång och sjung.

Vi har arbetat om Björken och fick lära oss att björkar suger mycket vatten och växer gärna där marken är fuktig. Av björkens bark kan man göra väskor och kallas näver.

På Trr arbetar vi med talkompisar vi har gått igenom små tal och stora tal, senast hundra kompisar. Det fortsätter vi med i matteläxan nästa vecka.

Vi lämnar ut läxan på onsdagar och vill att den kommer tillbaka på tisdagar. Det är ok att lämna in tidigare men INTE innan helgen.  Helgen ger er möjlighet att sitta med ditt barn och läxan och det är några av er som byter barnvecka efter eller under helgen så behåll läxan hemma till måndag/tisdag.

Här kommer information om frånvaro från stocksätterskolans hemsida. Viktigt att ni anmäler.

Följande rutiner gäller anmälan och registrering av frånvaro samt ledighet för elever på Stocksätterskolan:

  • Vid sjukdom meddelas skolan senast kl 7.45 samma dag. Sjukanmälan ska göras varje dag via appen Tieto, SMS eller telefon, se nedan. Det är vårdnadshavare som gör sjukanmälan (ej syskon eller kompis).
  • Vi registrerar all frånvaro för årskurs F-6 i Edwise; såsom beviljad ledighet, anmäld frånvaro, oanmäld frånvaro och sena ankomster. Mer än 5% oanmäld frånvaro innevarande termin registreras på terminsbetyget fr.o.m årskurs 6.
  • Om en elev uteblir utan giltigt skäl skall vårdnadshavare, enligt skollagen, informeras samma dag om att eleven varit frånvarande. Därför är det av största vikt att vi har aktuella telefonnummer så att vi alltid kan komma i kontakt med hemmet. Om du är osäker – meddela aktuellt telefonnummer till ditt barns klasslärare.
  • Kortare ledighet för en elev får, enligt skollagen, beviljas för enskilda angelägenheter. Vid synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Klasslärare får bevilja ledighet upp till 5 dagar per läsår och rektor beslutar om längre ledighet. Blankett för ledighetsansökan finns på hemsidan eller kan fås av klasslärare. Vid nationella prov (årskurs 3 och 6) beviljas inga ledigheter (information om datum finns på www.skolverket.se).

Telefonnummer för sjukanmälan:                                

Eken                    073-044 35 24

Rönnen                072-2186050

Ängen                  072-2198308

 

Trevlig Helg!

 

Marie Maria & Elin 

Lämna en kommentar