Information om Skolavslutningen!

Här nedan kommer information om skolavslutningen från skolans ledning.

Ni kan också i brevet se höstens klassorganisation och vilken personal som kommer att arbeta på skolan.

 

Till vårdnadshavare med barn på Stocksätterskolan                                                                             

Information om skolavslutning samt kommande läsårs organisation

Tisdagen den 11 juni är det dags för skolavslutning och den kommer traditionsenligt att firas vid Hembygdsgården. Skoldagen börjar i vanlig tid, 8.00. Alla klasser samlas i sina klassrum och därefter går vi till Hembygdsgården där avslutning sker med sång och musikunderhållning av skolans elever. Elever som anmält behov av skollunch och fritidshem går tillbaka till skolan med personalen. Dagen avslutas för övriga elever vid hembygdsgården cirka 10:30 och eleverna får då gå hem.

Förhoppningsvis lyser solen på avslutningsdagen så ni föräldrar och era anhöriga kan komma och deltaga på avslutningen.

Programmet börjar kl 09.00!

Tänk på att det är elevernas avslutning och att ni ställer er bakom alla barn. Tänk också på att skolan är en skyddad verksamhet och att filmer och bilder ni eventuellt tar INTE får spridas utan är enbart för privat bruk!

Fredag 14/6 är stängningsdag för fritidshemmen. Fritids Stocksätter kommer i år vara öppet även under veckorna 28 – 31.

Höstterminen startar torsdagen den 15 augusti kl 8.00 och eleverna går första skoldagen enligt nedan:

  • Årskurs F – 3 8.00 – 13.00
  • Årskurs 4 – 6 8.00 – 14.00

Vi vill passa på att tacka er för ett gott samarbete under läsåret samt önska er alla en riktigt härlig sommar och ett skönt sommarlov.

Med vänlig hälsning

All skolans personal samt Annette, Tette & Veronie 

Organisation kommande läsår 24/25 

Klasser  Namn 
Förskoleklass Carina Johanzon, Marie O Lindekrantz, Linda Blom, Emmy Ennefors
1a, 1b, 1c Kristin Noord, Maria Bernström, Sofie Smedh
2a Jenny Drakenberg
2b Louise Strömberg
2c Kashma Halmat
3a Elin Axeliusson
3b Maria Fogelqvist
4a Gunilla Gerdvall
4b Åsa Eriksson Nylin
5a Andreas Lundekvam, Erik Teerikoski, Eva Szorath Boije
5b Oskar Liljenrud, Erik Teerikoski
6a Lindha Lindvall 
6b Joakim Hammarlund
6c Vendela Kvassman
Praktiska och estetiska ämnen samt övriga lärare    
Musik  Edvina Osmancevic 
Trä- och metallslöjd  Nils Mikaelsson 
Textilslöjd  Carina Åneus Karlsson
Hkk Mats Carlsson, Eric Löfbom
Idrott  Jenny Johansson 4-6, Gabi Jönsson 1-3
Sva, Sva-matte, förberedelseklass Margareta Palm, Homayla Mohammad, Camilla Veldman Huss
Resurslärare, flexgrupp

 

Marica Åman Frödin, Mats Carlsson, Almin Masic, Gustav Karlsson, Bahram Yass, Marigona Zeka
Elevhälsa 
Speciallärare  Maria Håkansson, Tina Karlsson Mänd, Eva Szorath Boije
Skolsköterska  Maria
Specialpedagog  Annelie Rydberg 
Kurator  David Simander
Skolledning 
Rektor   Veronie Lejonord 
Biträdande rektor  Annette Botersten
Ledningsfunktion Margareta Palm
Fritids 
Fritids Ängen  Jasminka Keljalic, Monika Österberg, Annalena Melin, Marigona Zeka
Fritids Eken, Rönnen Daniel Johansson, Anna Emilsson, Manal Alshahabi, Eric Löfbom, Almin Masic, Filip Ahlstrand, Gustav Karlsson

OBS! Dessa uppgifter kan komma att förändras.

Sista hela skoldagen!

Hej!

På måndag är det sista hela skoldagen. Dagen kommer att ägnas åt att göra klart och städa. Vi kommer att ta hem arbete, böcker som vi arbetat klart i och teckningar. Alla barn behöver ha med sig en rejäl väska eller större kasse/påse. Det kommer bli en del att bära hem så ditt barn behöver nog också hjälp vid skoldagens slut att bära hem  kassen. Kom gärna och hämta ditt barn på måndag.  Alla elever ska också på måndag ta hem de extra kläder och skor som finns i kapprummet.

Önskar er alla en härlig ledighet och ett trevligt nationaldagsfirande!!